การศัลยกรรมดวงตาเป็นวิธีที่สามารถช่วยให้คุณมีดวงตาที่กลมโต และดูสวยคมชัดมากขึ้นกว่าเดิม สำหรับการศัลยกรรมดวงตานั้นจะเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีเปลือกตาสองชั้น หรือกรณีที่คุณมีดวงตาที่รี่เล็ก รวมไปถึงผู้ที่หนังตาตกเมื่อมีอายุมากขึ้น และด้วยวิวัฒนาการที่ก้าวหน้าในปัจจุบันนี้การศัลยกรรมผ่าตัดดวงตายังสามารถช่วยเพิ่มความสดใสและทำให้ดวงตาของคุณดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้อีกด้วย โดยจะสามารถแยกเป็นประเภทของการศัลยกรรมในแบบต่างๆ ได้ดังนี้

13.ศัลยกรรมตา1

  1. การศัลยกรรมทำตาสองชั้น

เป็นวิธีการแก้ปัญหาดวงตาสำหรับผู้ที่มีเปลือกตาชั้นเดียว การทำศัลยกรรมตาสองชั้นจะช่วยทำให้ดวงตาของคุณดูกลมโต และดูสวยขึ้นกว่าเดิม โดยวิธีการทำในแต่ละคนจะแตกต่างกันออกไป เพราะต้องดูที่ลักษณะเปลือกตาประกอบกันด้วย โดยคุณหมอจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าลักษณะดวงตาของคุณเหมาะที่จะทำศัลยกรรมแบบไหน โดยจะสามารถแบ่งออกได้สองแบบ คือ ศัลยกรรมทำตาสองชั้นแบบเย็บหนังตา และศัลยกรรมทำตาสองชั้นแบบกรีดหนังตา โดยแต่ละแบบจะมีวิธีการที่แตกต่างกันดังนี้

– การศัลยกรรมทำตาสองชั้นแบบเย็บหนังตา

การทำศัลยกรรมแบบนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีเปลือกตาบาง และมีไขมันบริเวณเปลือกตาไม่มาก โดยคุณหมอจะใช้วิธีการเย็บเปลือกตาติดกับกล้ามเนื้อตา โดยระหว่างการทำศัลยกรรมคุณหมอจะฉีดยาชาเฉพาะที่ก่อนทำการเย็บหนังตา หลังจากทำเสร็จแล้วจะมีอาการบวมที่บริเวณหนังตาประมาณ 1-2 อาทิตย์ หลังจากหายบวมแล้วประมาณ 1-2 เดือน หนังตาบริเวณที่ทำถึงจะดูเข้ารูปเป็นตาสองชั้นและดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น

– การศัลยกรรมทำตาสองชั้นแบบกรีดหนังตา

เป็นการศัลยกรรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีหนังบริเวณเปลือกตามาก และมีไขมันค่อนข้างเยอะ หรือผู้ที่มีปัญหาหนังตาหย่อนคล้อยโดยเฉพาะผู้ที่อายุเริ่มมากขึ้น วิธีนี้คุณหมอจะใช้วิธีการกรีดหนังตาตั้งแต่บริเวณหัวตามาจนถึงหางตา แล้วทำการตัดเอาหนังตาและไขมันบางส่วนออก ก่อนจะทำการเย็บหนังตา และหลังจากการทำศัลยกรรมแล้ว เปลือกตาจะบวมอยู่ประมาณ 1-2 อาทิตย์ จากนั้นหนังตาก็จะกลับเขาสู่สภาวะปกติเป็นดวงตาสองชั้นอย่างที่คุณต้องการ

13.ศัลยกรรมตา2

  1. การศัลยกรรมตกแต่งดวงตา

การศัลยกรรมเพื่อตกแต่งดวงตาจะเหมาะสำหรับผู้ที่มีดวงตารี่เล็ก หรือมีหางตาตก ร่วมทั้งผู้ที่มีดวงตาสองข้างไม่เท่ากัน การทำศัลยกรรมจะช่วยให้ดวงตาของคุณกลมโต สวยและดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะมีวิธีการต่างๆ อยู่ 2 ประเภท คือ การทำศัลยกรรมเปิดหัวตา และการทำศัลยกรรมเปิดหางตา โดยแต่ละประเภทจะมีลักษณะแตกต่างกันดังนี้

– การทำศัลยกรรมเปิดหัวตา

เป็นการแก้ไขปัญหาหัวตาที่รี่เล็ก ทำให้ดวงตาของคุณไม่กลมโต การผ่าตัดคุณหมอจะทำการเปิดบริเวณหัวตาให้กว้างขึ้น โดยมากจะเป็นการเปิดหัวตาที่บริเวณด้านบนให้มีความกว้างเพิ่มขึ้นจากปกติ หลังจากผ่าตัดเรียบร้อยแล้วแผลอาจจะมีรอยแดงอยู่ประมาณ 2-3 เดือน แต่ดวงตาของคุณจะดูกลมโตและสวยขึ้น

– การทำศัลยกรรมเปิดหางตา

เป็นการทำศัลยกรรมสำหรับดวงตาที่ไม่ได้รูป หรืออาจจะมีหางตาที่ตกและรีเล็กไม่พอเหมาะกับหัวตารวมถึงผู้ที่หางตาชี้ขึ้นด้านบนมากเกินไป การทำศัลยกรรมตกแต่งจะช่วยทำให้ดวงตาของคุณดูสวยเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้น โดยคุณหมอจะใช้วิธีผ่าตัดบริเวณหางตาให้มีความกว้างยิ่งขึ้น หรือตกแต่งให้ดูมีรูปร่างสวยงามขึ้นกว่าเดิม

13.ศัลยกรรมตา4

  1. การศัลยกรรมเพื่อแก้ปัญหาถุงไขมันใต้ตา

ถุงไขมันบริเวณใต้ตาจริงแล้วคือเยื้อบุของชั้นไขมันที่อยู่บริเวณใต้ตา เมื่อเราอายุมากขึ้นเยื่อบุไขมันจะเสื่อมสภาพลง ทำให้เกิดเป็นถุงย้อยอยู่บริเวณใต้ตา วิธีการศัลยกรรมก็ถือการผ่าตัดเอาไขมันบริเวณใต้ออกพร้อมกับการฟื้นฟูเยื่อบุบริเวณใต้ตาให้มีสภาพที่แข็งแรงขึ้น การผ่าตัดจะเย็บบาดแผลไว้ภายในเยื่อบุลูกตา ทำให้ไม่เห็นร่องรอยการเย็บที่ด้านนอก การศัลยกรรมยังทำให้บริเวณใต้ตาเรียบเนียนไปได้อีกนาน แต่จะกลับมาเป็นอีกไหมนั้นต้องดูปัจจัยต่างๆ อีกหลายอย่างประกอบ รวมไปถึงสรีระร่างกายของแต่ละคนจะแตกต่างกัน การผ่าตัดคุณหมอจะใช้วิธีการวางยาชาเฉพาะที่ทำให้คุณจะไม่รู้สึกเจ็บ หลังจากการผ่าตัดจะมีอาการบวมที่บริเวณใต้ตาประมาณ 2-3 วัน หลังจากนั้นอาการบวมก็จะค่อยๆ ยุบตัวลง แต่อาจจะมีอาการปวดตาร่วมด้วยเล็กน้อย หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ อาการต่างๆ ก็จะค่อยๆ หายไป พร้อมกลับผิวใต้ดวงตาก็จะเรียบเนียนสวย ทำให้คุณดูอ่อนกว่าเยาว์เพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

13.ศัลยกรรมตา3

  1. การศัลยกรรมแบบ Love band

เป็นการศัลยกรรมดวงตาที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศเกาหลี เป็นการศัลยกรรมเพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณตาล่างนูนขึ้นมาเล็กน้อย จะช่วยทำให้ดวงตาดูสดใสและใบหน้าดูอ่อนเยาว์ขึ้นได้ ลักษณะการผ่าตัดคุณหมอจะใช้วิธีการจัดเรียงเนื้อเยื่อหรือการใช้เนื้อเยื้อเสริมที่บริเวณผิวบริเวณใต้ตาล่างให้ดูนูน